Türkiye Cumhuriyeti

Bregenz Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

TÜRKÇE ANADİL DERSLERİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU, 05.10.2010


Bilimsel olarak kanıtlandığı üzere çocukların anadillerini iyi bir şekilde konuşuyor olmaları, özellikle yabancı dil öğrenimi için iyi bir zihinsel altyapı oluşturmaktadır. Buna karşılık, kendi anadillerine vakıf olmayan çocukların diğer dilleri öğrenmekte güçlük çektikleri ve öğrendikleri kelimeleri o dilin yapısı içerisinde irtibatlandırıp kullanamadıkları bilinmektedir. Bu bilgiler ışığında Türkçe öğrenimi çocuklarımızın ileri düzeyde Almanca öğrenebilmelerinin de anahtarı olarak önem taşımaktadır.

Eğitim bilimcilerinin Türkçenin mutlaka okulda öğrenilmesi gerektiği görüşleri dikkate alındığında, çocuklarımızın Eyaletteki ilk ve orta dereceli okullarda seçmeli ders olarak verilen Türkçe anadil dersine katılma olanağından yararlanmaları sadece Türkçe bilgilerini artırma bakımından değil, Almancayı en iyi şekilde öğrenip kullanarak okul ve iş yaşamında daha yüksek noktalara erişmeleri bakımından da önemli bir araç teşkil etmektedir.

Vorarlberg’deki ilköğrenim okullarında 2010-2011 öğretim yılında hangi okullarda Türkçe anadil derslerinin verileceğine ilişkin ön çalışmalar Mayıs ayı içerisinde yapılmıştır. Okul müdürlükleri, Mayıs ayında yapılacak bu ön araştırmanın sonuçlarına göre 2010-2011 öğretim yılı başında ikinci bir yoklama yaparak Türkçe anadil derslerinin kaç öğrenci için ve nerelerde yapılacağı hususunda ön bilgi toplamışlardır.

Bu itibarla, velilerimizin Mayıs ayında doldurmuş olsalar bile konunun takibi amacıyla örneği ekli formu   yeniden doldurarak çocuklarının devam ettikleri okul müdürlüğüne iletmeleri, Mayıs ayında doldurmamış olan velilerin de ilk kez doldurarak okul müdürlüklerine iletmeleri önem arzetmektedir. Konuyla ilgili olarak irtibat bilgileri aşağıda kayıtlı Vorarlberg Eğitim Müşavirliğinden ilave bilgi alınabilir.

Vorarlberg’deki velilere saygı ile duyurulur.

Adres: Bahnhof Strasse 12, Kat 4, Oda 410
A-6900 Bregenz
Tel: 05574 4960-612
Faks: 05574 4960-408

İlgili Dosyalar :

- mcf45n55ganwtn45tgp1pn35TR dersi 2