Türkiye Cumhuriyeti

Bregenz Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Avusturya Mahkemelerince Alınmış Velayet (Boşanma Durumunda Çocuğun Anne Veya Babada Kalması) Kararlarının Türkiye’de Tanıtılması İçin Kısa Yol, 18.08.2009

“Çocukların Velayetine İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfizi ile Çocukların Velayetinin Yeniden Tesisine İlişkin Avrupa Sözleşme” çerçevesinde,
Türkiye ile Avusturya Adalet Bakanlıkları arasında doğrudan iletişim mümkündür. Bu kapsamda, Avusturya mahkemelerinin Türk vatandaşları ile ilgili velayet kararlarının Türkiye’de tanıtılması için Türkiye’de şahsen veya avukat aracılığıyla mahkemeye başvurma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Avusturya mahkemelerine başvurarak çocuklarının velayetinin kendisine verilmesi konusunda karar aldırmış bulunan vatandaşlarımız, Avusturya Adalet Bakanlığının bu işlemler için yetkili kıldığı aşağıdaki adrese gerekli belgelerle müracaat ederek, sözkonusu kararın Türkiye’de tanıtılmasını sağlayabileceklerdir.
Başvurulacak Makam:
Bundesministerium für Justiz
 A-1016 Wien, Postfach 63
Başvuruya eklenecek belgeler:
(a) Kendisinden istemde bulunulan Devletin merkezi makamına, istemde bulunan adına hareket etmeye veya bu amaçla başka bir temsilci tayin etmeye yetki veren bir belge;
(b) Kararın aslına uygunluğu onaylı bir örneği;
(c) Davalı veya yasal temsilcisinin gıyabında verilmiş bir karar söz konusu ise, dava dilekçesi veya benzeri belgenin davalıya usulen tebliğ edilmiş olduğunu saptayan belge;
(d) Gerektiği takdirde, kararın verildiği ülke kanununa göre infaz edilebilir olduğunu saptayan belge;
(e) Mümkün olduğu takdirde, çocuğun kendisinden istemde bulunulan ülkede nerede bulunduğunu veya bulunabileceğini belirten bilgiler;
(f) Çocuğun velâyetinin ne suretle iade edilebileceğine ilişkin öneriler.
Evrakların Türkçe çevirilerinin eklenmesi gerekmektedir. Türkçe çeviri yapılamadığı takdirde İngilizce veya Fransızca çevirilerinin eklenmesi de yeterli olacaktır.
*Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak için cuma günleri 09:30-16:00 saatleri arasında Başkonsolosluğumuzda hizmet veren hukuk danışmanımızla görüşebilirsiniz.