Türkiye Cumhuriyeti

Bregenz Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Tüm Dernek Ve Federasyonlarimiza Önemle Duyurulur , 18.02.2014

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTATB) tarafından yurtdışındaki STK’ların mali, teknik ve kurumsal kapasitelerinin arttırılmasına yönelik olarak düzenlenen “Yurtdışı STK Kapasite Geliştirme Eğitim Programları”nın beşincisi 26-27 Nisan 2014 tarihlerinde Zürih’te düzenlenecektir.

Muhtelif sebeplerle, 15-16 Şubat 2014 tarihlerinde Salzburg’da düzenlenen dördüncü eğitim programına katılamayan Vorarlberg’de mukim STK’larımızın bu kez, Zürih’teki toplantıya katılımları önem arzetmektedir.

YTATB’nin anılan eğitim programları çerçevesinde STK temsilcilerimiz, AB ve yerel düzeyde muhtelif kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan hibe destekleri için proje hazırlama, değerlendirme, uygulama ve raporlama konularında bilgilendirilmekte, interaktif şekilde gerçekleştirilen temel eğitimin ardından yapılan atölye çalışmasında katılımcılar örnek projeler hazırlamakta ve eğitim süreci sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edilmektedir.

Sözkonusu eğitim programının, görev bölgemizde faaliyet gösteren ve proje geliştirme konusunda eksikliği bulunduğu tesbit edilen muhtelif STK’larımızın birbirleriyle işbirliği çerçevesinde ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına proje hazırlamaya yönelik kapasitelerinin arttırılması ve derneklerimiz arasında ortak çalışma ve dayanışma kültürünün pekiştirilmesi bakımından önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

İlgilenen STK’larımızın YTATB Vorarlberg temsilcisi Sayın Atilla Dinçer’le ivedilikle irtibata geçmeleri önemle rica olunur.

Sn. Atilla Dinçer’in iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur:
Adres: Bahnhofstr. 19, 6850 Dornbirn
Tel: 0664/5232940
E-Mail: attila.dincer@yvdk.gov.tr

Saygılarımla arzederim.

Cemal Erbay
T.C. Bregenz Başkonsolosu