Türkiye Cumhuriyeti

Bregenz Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Dövizle Askerlik Kanunu’nda Yapilan Değişiklik -(08.02.2011) , 01.03.2011

1111 sayılı Askerlik Kanununa eklenen geçici 43’üncü madde kapsamında;

             1)     Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce (08.02.2011) her ne sebeple ve hangi aşamada olursa olsun dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce dövizle askerlik hizmetinden yararlanma şartlarını kaybettikleri sonradan tespit edilenlerden,  durumlarını ispata yarayan belgeler ile birlikte Başkonsolosluklara  başvurmaları ve 10.000 Euro’yu başvuru sırasında peşin olarak  ödemeleri ve süresi içinde temel askerlik eğitimini yapmaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

          2)        08 Şubat 1966 ve daha yaşlı doğumlular, talepleri halinde 15.000 Euro’yu başvuru sırasında peşin olarak ödemeleri halinde, temel askerlik eğitimine tabi tutulmadan askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

            3)       Türk Vatandaşlığını kaybettirilmelerine Bakanlar Kurulunca karar verilmiş olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (08 Şubat 2011) itibaren 2 yıl içinde vatandaşlığa alınmak üzere Başkonsolosluklara başvurmaları halinde, Türk Vatandaşlığına yeniden kabul edilme tarihini müteakip bir yıl içinde dövizle askerliğe müracaat ettikleri takdirde, bu madde hükümlerinden yararlanabilirler.

                    Vatandaşlarımızın dövizle askerlik hizmeti kapsamında daha önce yaptıkları ödemeler, ödeyecekleri toplam miktardan düşülür.

                4)      Geçici 43’üncü madde kapsamına girmeyen yükümlülerin dövizle askerlik     işlemleri, mevcut uygulama kapsamında yürütülmeye devam edilecektir.

                       Kanun değişikliği ile ilgili detaylı bilgiye; www.asal.msb.gov.tr/esasicerik_dosyalar/gecici_madde/ozel_talimat.htm internet adresinden ulaşabilirsiniz.