SAYIN BAŞKONSOLOSUMUZUN CUMHURİYET BAYRAMI KABUL TÖRENİ’NDE YAPTIĞI KONUŞMANIN TÜRKÇE VE ALMANCA METNİ

Nursel Berberoğlu 05.02.2019
29 EKİM 2018 KONUŞMASI

Değerli Türk ve Avusturyalı Konuklarımız,

Bugün Türk milleti olarak şanlı tarihimizde çok önemli bir dönüm noktası olan Cumhuriyetimizin ilânının 95. yılını kutlamak için biraraya geldik. Hepinize hoşgeldiniz diyorum. Ceddimizin ve başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere son Türk devletimizi kuranların manevi huzurundayız. Bugünlere ulaşmamızı sağlayan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla yadediyoruz.

Cumhuriyet Bayramımızı en içten temennilerimle kutluyorum. Bayramımız ülkemizin her köşesinde ve yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde coşkuyla kutlanmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti, Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen yılki Bayram konuşmasında dile getirdiği gibi, 1923 yılında binlerce yıllık devlet geleneğimizin toprakla birleşmiş son fidanı olarak doğmuştur. Bugün, köklerimize daha da sıkı sarıldığımız bir gündür.

19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsuna çıkarak başlattığı milli mücadele, Türk milletinin sarsılmaz inanç ve azmi sonucu zaferle sonuçlanmıştır. Cumhuriyet, halkın seçme ve seçilme özgürlüğünü, eşitliğini ve düşüncesini ön planda tutan bir yönetim şeklidir. Atatürk, bu yönetim şeklinin Türk ulusunun kişilik ve karakterine en uygun yönetim şekli olacağını düşünmüş ve 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasını sağlamış, böylelikle ülke yönetiminde halkın söz sahibi olmasını gerçekleştirmiş, bu tarihten yaklaşık üç buçuk yıl sonra da Meclis’te 29 Ekim 1923’de yönetim şeklimiz Cumhuriyet olarak ilân edilmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk; “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözüyle de aziz Türk Milletine duyduğu saygı ve verdiği değerin yanısıra, büyük bir sorumluluk da yüklemiştir.
Bu doğrultuda, Cumhuriyetin yeni nesillerine düşen en büyük görev ve sorumluluk; Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünü savunmak, iç ve dış tehditlere karşı duyarlı olmaktır. İleri görüşlülüğü ile tanınan Mustafa Kemal, “Gençliğe Hitabe”sinde Cumhuriyetimizi yıkmak, ülkemizi bölüp parçalamak için faaliyet gösterebilecek iç ve dış düşmanlardan söz etmiş, hangi şartlarda olursak olalım bu duruma karşı koymak için elimizden geleni tereddüt etmeden yapmamız gerektiğini belirtmiştir. Nitekim, 15 Temmuz 2016 gecesi bu öngörü fiili olarak gerçekleşmiş, Türk halkı, Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi tek yumruk olarak gereken cevabı iç ve dış düşmanlarına vermiştir. Sinsi Fettullah Terörist Örgütü, kısaca FETÖ, anayasal düzenimizi hedef alarak Cumhuriyetimizi kan kusan silahlarla ve bombalarla yıkmaya kalkışmış, ancak milletimizin, devletine ve vatanına bağlılığı sayesinde bu ihanet girişimi başarısız kılınmıştır. Bu uğurda 251 masum vatandaşımız hayatından olmuş, binlercesi ise yaralanmıştır. FETÖ’nün darbe girişiminin ardından geçen iki sene zarfında ülkemizde ve yurtdışında bu terör örgütüne yönelik mücadelede önemli yol katedilmiştir. FETÖ’yle mücadelemiz önümüzdeki dönemde de ülkemiz içerisinde ve yurtdışında kararlılıkla sürdürülecektir.

Değerli Konuklar,

Kurtuluş Savaşımızın ardından Cumhuriyetin kurulması, tarihin gördüğü en ender başarılardan biridir.

Mustafa Kemal Atatürk, Birinci Dünya Savaşı sonrasında, Anadolu’da emperyalistlere karşı Türk Milli Mücadelesini başlatmış ve bu mücadeleyi şüphesiz ki büyük askeri dehasıyla başarıya ulaştırmıştı. Türk Milli Mücadelesi 20. yy’da emperyalizme karşı indirilen ilk büyük darbedir.

Milli Mücadelenin yapıldığı tarihlerde, dünyada 300 milyon Müslüman sömürge durumundaydı. Buna Müslüman olmayan halkları da kattığımızda, dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisi sömürgeydi. Mustafa Kemal Türk Milleti’nin giriştiği mücadelenin yalnız kendisi için olmadığını, “bütün mazlum milletlerin, bütün Şark’ın davası olduğunu belirtmişti. Bu dönemde bu toplumların her biri türlü şekillerde emperyalizm kıskacında bulunuyordu. Mustafa Kemal, sömürge durumundaki milletlerin bu duruma düşme nedenini, onların milli benlikten yoksun olmalarında görüyor ve Türk Milli Mücadelesinin onlara bu konuda ışık tutacağını düşünüyordu.

Mustafa Kemal Atatürk, zaferden sonra Türk Milletinin muasır medeniyetler seviyesinde çağdaşlaşması için de siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda reform hareketleri başlatmıştı.

Milli Mücadelemiz ve sonunda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile devamındaki gelişmeler, Türkiye ile ortak yönleri çok fazla olan, tarihsel, toplumsal, kültürel, dini yakınlıkları bulunan, emperyalizm tarafından sömürülmüş ya da sömürülmeye devam olunan Asya ve Afrika ülkelerinin hem halkları hem yöneticiler nezdinde büyük yankı uyandırmıştı.

Atatürk’ün 20 Nisan 1931’de Anadolu’yu turlarken bir konuşmasında ilk kez dile getirdiği “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözü daha sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasının temel ilkesi olmuştur.

Günümüzde de “Yurtta Barış, Dünyada barış” hem iç politikamızın hem de dış politikamızın temel dayanağıdır. Bu söz sadece bir parola değil aynı zamanda , bir üstün hukuk kuralıdır. Yurtta barış, dünyada barış ilkesi bir taraftan yurt içinde huzur ve sükûnu, güven içinde yaşamayı, diğer taraftan da uluslarararası barış ve güvenliği hedef tutar.

Dünyamız kapsamlı bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçmektedir. Bu süreçte, siyasal ve ekonomik alanlarda küresel anlamda ciddi kırılmalar yaşanmakta, güç dengeleri hızla yer değiştirmektedir. Değişim süreçlerinin etkilerinin ve yaşanan krizlerin yansımalarının yoğun bir şekilde hissedildiği ve ülkemizin merkezinde bulunduğu Avrasya coğrafyası, jeopolitik denklemin yeniden şekillendiği bu süreçte zorlu sınamalarla karşı karşıya bulunmaktadır. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti dayanıklı bir ülkedir. Etrafımızda yaşanan istikrarsızlıklara rağmen, hemen yanı başımızda devam eden şiddet ve terör sarmalına, insani siyasi ve ekonomik açıdan son derece zor bir bölgede yer almamıza, tüm bu olumsuz tablolara rağmen Türkiye sağlam duruşuyla ve kararlılıkla hedeflerine ilerlemektedir.

Ülkemiz bugün hem çağın gerekleri hem de siyasi ve ekonomik alanlarda artan imkân ve kabiliyetleri ölçüsünde, dış politikasını “girişimci ve insani yaklaşımı” merkeze alarak yürütmektedir.

Girişimci dış politika diyoruz, çünkü gerçekçi, bağımsız, yaratıcı, etkin, farklı güç unsurlarını akılcı şekilde kullanabilen, inisiyatif almaktan çekinmeyen, kalkınma ve barışı birarada düşünen bir politikadır.

İnsani dış politika diyoruz, çünkü; insanlığı bir bütün olarak gören, her politikanın insanlığın hizmetinde olması gerektiğini bilen, insanlığın barış, huzur güvenlik ve refahını sağlamanın kendi ülkesine de hizmet olduğunu bilen; vicdan sahibi bir milli kültürün temelinde dış politika icra edilmektedir. Dünya’daki tüm mazlumlara el uzatmaktayız.

Türkiye insani yardımlarda, dünyada bir numaradır. Ülkemiz, 2017 yılında 8,06 milyar Dolar tutarında insani yardım yapmıştır. Dünyada en fazla sığınmacıya koruma sağlamaktayız.

Coğrafi, siyasi ve ekonomik vizyonumuzun genişliği ülkemize çok büyük avantajlar sağlamaktadır. Türkiye bugün NATO, Avrupa Konseyi, OECD, G20, İİT, MİKTA, CİCA, Türk Konseyi başta olmak üzere farklı kıtaları temsil eden daha birçok uluslararası kuruluşa üyedir.

Türkiye, Avrupa-Atlantik güvenliğinin ve milli savunma politikasının temel taşlarından biri olarak görmeye devam ettiği NATO’nun önde gelen üyeleri arasındadır. Ülkemiz, terörizmle mücadele başta olmak üzere, ittifakın güncel tehditler karşısında uyarlanması bağlamında yönlendirici roller üstlenmektedir.

AB üyeliği, ülkemiz için stratejik bir dış politika hedefidir. AB ilişkilerimiz çok boyutlu ve köklüdür. AB üyeliği hedefiyle 2005’te başlayan AB’ye katılım müzakerelerinin yeni fasıllar açılarak sürdürülmesine ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesine öncelik vermekteyiz.
AB Türkiye’nin en büyük ticaret ortağıdır. Dolayısıyla, Gümrük Birliğinin güncellenmesi hem Türkiye hem de AB ülkeleri için yararlı olacaktır.

Bu çerçevede, Avusturya Türkiye’nin önemli bir ticaret ortağıdır. 2017 yılında karşılıklı ticaret hacmimiz 2,5 milyar Doları aşmıştır. Bu yılın Ağustos ayı itibarıyla karşılıklı ticaretimiz geçen yılın aynı dönemine nazaran % 7,2 artmıştır. Bu artış eğiliminin gelecekte de artmasını umuyoruz.

Avusturya ile yatırım ilişkilerimiz de önemlidir. Avusturya halen ülkemizde en çok doğrudan yatırımda bulunan 3.ülke konumundadır. 2002-2017 yılları arasında Avusturyalı firmaların ülkemizdeki yatırımları toplamı 10 milyar 64 milyon Doları bulmuştur. Avusturya’da da 6.400 irili ufaklı Türk firmaları faaliyettedir. Türk firmaların doğrudan sermaye yatırımı 452 milyon Dolara ulaşmıştır. Türk iş çevreleri Avusturya’da yatırım yapmaya ilgi duymaktadır.
Turizm, dünyanın en hızlı büyüyen ve dinamik ekonomik etkinliği olarak, ülkelerimiz arasında ekonomik ve ayrıca kültürel iletişim bakımından çok değerlidir. Bu yıl Ağustos ayı itibarıyla 260 binden fazla Avusturyalı ülkemize turist olarak gelmiştir. Bu rakam 2017 yılındaki aynı döneme nazaran yüzde 20’lik bir artışa tekabül etmektedir. Bu artış eğiliminin de gelecekte sürmesini diliyoruz.

Avusturya ile kültür ve eğitim alanındaki ilişkilere de önem atfetmekteyiz. Sayın Bakanımızın talimatlarıyla, Avusturyalı arkeologlar Efes kazı çalışmalarına devam etmektedirler.
2021 yılının “Türkiye Avusturya Karşılıklı Kültür Yılı “olarak ilan edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede, ülkemiz ile Avusturya arasında ilk kez bir kültür Yılı düzenlenecek olması bu alandaki ilişkilerimiz bakımından önemlidir.

Dış politikamızın genişleyen ufukları doğrultusunda, Afrika, Asya-Pasifik ve Latin Amerika ve Karayipler’e yönelik açılım politikamız sonucunda, 2002 yılında 163 olan dış temsilcilik sayımız 240’a ulaşmıştır. Yakında temsilcilik sayısının 269’a çıkarılması hedeflenmektedir. Türkiye, bugün dünyada 5’inci en geniş diplomatik ağa sahip olan ülkedir.

Diplomaside de gidemediğin yer senin değildir” anlayışıyla, dünyanın her yerine ulaşıyor, yurt dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımıza da daha hızlı ve daha nitelikli hizmet götürüyoruz.

Diplomaside dünyanın her köşesinde kendisini hissettiren ayak izlerimiz ekonomide de meyvelerini vermektedir.

Türkiye halen Gayrı Sarfi Milli Hasıla bakımından dünyanın en büyük 17., satın alma paritesi gücüne göre de 14. ekonomisidir. Avrupa’nın ise 6. büyük ekonomisiyiz. Türkiye, 2017 yılında yıllık % 7,4 büyüme oranıyla G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olmuştur. 2018 yılının ilk çeyreğinde de % 5,2’lik büyüme oranıyla OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olmuştur; G20 ülkeleri arasında da yine ikinci ülke konumundadır.

Türkiye bugün yatırım yapmak için en güvenilir ülkelerden biridir. Türkiye’nin yurt dışındaki doğrudan yabancı yatırımlarının net değeri 42 milyar Doları aşmış olup, bunun yarıdan fazlası Avrupa’da bulunmaktadır. Ancak, Orta Doğu’da, Amerika’da Karayipler’de, Okyanusya’da, Asya’da, Afrika’da da yatırımlarımız mevcuttur.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, dünyanın ilk 10 ekonomisine girme hedefi başta olmak üzere, 2023 hedeflerimiz, 2053 ve 2071 vizyonlarımız doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz.

Türkiye, insan onurunu korumayı esas alan, insan hak ve özgürlüklerini güçlendiren, vatandaşlarımızın tüm haklarını vatandaşlık hukuku esasında güvenceye alan, kuvvetler ayrılığı prensibini koruyan, hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeyen, siyasal sistem olarak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini benimseyen bir ülke olarak muasır medeniyetler seviyesine ulaşma yolundadır.

Şüphesiz ki daha anlatacak, söyleyecek çok şeyimiz var. Ancak süremizin kısıtlı oluşunu dikkate almak zorundayım. Sözlerimi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözü ile bitirmek istiyorum.

“Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz.”

CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

--------

Sehr geehrte türkische und österreichische Gäste,

heute haben wir uns zusammengefunden, um den 95. Jahrestag unserer Republik zu feiern, der einen wichtigen Wendepunkt in unserer ruhmreichen Geschichte als türkische Nation darstellt. Ich möchte sie alle Willkommen heissen. Unsere Vorgenerationen, besonders Mustafa Kemal Atatürk, der zur Gründung unseres letzten Staates beigetragen hat, sind heute unter uns auf spiritueller Weise anwesend. In Dankbarkeit gedenken wir heute aller unserer Gefallenen und Veteranen.

Ich beglückwünsche herzlich unseren Nationalfeiertag. Der Nationalfeiertag wird an jeder Ecke unseres Landes und in der Türkischen Republik Nordzypern mit Begeisterung gefeiert.
Die Republik Türkei wurde, wie unser Bundespräsident letztes Jahr bei der Feiertagsrede erwähnt hatte, im Jahre 1923 nach jahrtausendelangen Staatstraditionen als letzter Schössling geboren. Der heutige Tag ist ein Tag, an dem wir uns noch enger an unsere Wurzeln klammern.

Am 19. Mai 1919 führte Gazi Mustafa Kemal Atatürk einen nationalen Befreiungskampf, der in Samsun begann und mit unerschütterlichem Glauben der türkischen Nation siegreich endete. Die Republik ist eine Regierungsform, in der die Wahlfreiheit, Gleichberechtigung und die Denkfreiheit in den Vordergrund gestellt wird. Atatürk dachte, dass diese Regierungsform die geeignetste Form der Verwaltung für die Persönlichkeit und dem Charakter der türkischen Nation wäre und hatte somit am 23 April 1920 die Große Nationalversammlung eröffnet, so hatte er das Mitspracherecht der Bevölkerung in der Verwaltung erreicht und hat somit nach drei Jahren, und zwar am 29 Oktober 1923, im Parlament die Republik ausgerufen.

Mustafa Kemal Atatürk sagte: „die Souveränität gehört bedingungslos der Bevölkerung“, mit diesen Worten sowie mit dem Respekt und dem Wert, den er der türkischen Nation gegeben hat, hat er uns mit grosser Verantwortung belastet.

In diesem Zusammenhang ist die größte Aufgabe und die Verantwortung der neuen Generation in der Republik; die unteilbare Integrität der Republik zu schützen und wachsam gegenüber internen und externen Bedrohungen zu sein. Der als Vorausdenkender berühmte Mustafa Kemal, hat in seiner „Jugend“ über die Feinde geschrieben, die versuchen werden, unsere Republik zu zerstören. Ob durch verschiedene Aktivitäten oder durch interne und externe Feinde wird versucht werden unser Land zu teilen, unter welchen Bedingungen wir auch stehen, sollten wir unser Bestes geben, ohne zu zögern, betonte er. So ist diese Vorhersage, in der Tat, in der Nacht vom 15. Juli 2016 eingetreten, das Türkische Volk, wie damals im Befreiungskampf, gab dem internen und externen Feind mit einem Schlag die Antwort.

Die hinterlistige Terrororganisation Fettullah, kurz FETÖ, zielte auf unsere verfassungsmäßige Ordnung ab und versuchte unsere Republik mit blutspeibenden Waffen und Bomben zu zerstören. Dank der Heimatliebe unseres Volkes wurde der Verrat an unserem Heimatland verhindert.

Auf Grund von dieser Tat verloren 251 unschuldige Bürger ihr Leben und Tausende wurden verletzt. Nach dem Putschversuch von FETÖ wurde in den letzten zwei Jahren ein wichtiger Weg im Kampf gegen diese Terrororganisation in der Türkei und im Ausland beschritten.Unser Kampf mit FETÖ wird in der nächsten Zeit mit Entschlossenheit in unserem Land und im Ausland fortgesetzt werden.

Sehr geehrte Gäste,

Die Gründung einer Republik, nach einem Befreiungskampf, stellt eine seltene Errungenschaft dar.

Nach dem Ersten Weltkrieg begann Mustafa Kemal Atatürk den türkischen Nationalkampf gegen die Imperialisten in Anatolien und wurde mit genialen militärischen Ideen erfolgreich. Der Türkische Nationale Kampf war der erste große Schlag gegen den Imperialismus im 20. Jahrhundert.

In der Zeit, in der der Nationale Kampf stattfand, waren 300 Millionen Muslime auf der der Welt unterdrückt. Wenn wir die nicht-muslimischen Völker hinzufügen, waren etwa zwei Drittel der Weltbevölkerung kolonial besetzt. Mustafa Kemal erklärte, dass der Kampf der Türkischen Nation nicht für ihn allein sei, sondern „all die unterdrückten Nationen“ betreffe, es handle sich um einen Orient-Fall. In dieser Zeit war jede dieser Gesellschaften in irgend einer Form in der Klemme des Imperialismus. Mustafa Kemal erklaerte die Situation, der in den kolonialen Status geratenen Völker durch das fehlende nationale Bewusstsein und dachte, dass ihnen der Türkische Nationale Kampf ein Licht entzündet.

Nach dem Sieg initiierte Mustafa Kemal Atatürk Reformbewegungen in den politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bereichen, um die türkische Nation auf die Ebene der zeitgenössischen Zivilisationen zu modernisieren.

Unser Nationaler Kampf und die darauf folgende Gründung der Türkischen Republik und dessen Entwicklung, hat bei dem von Imperialismus damals und heute noch ausgenutzten Asiatischen und Afrikanischen Staaten, die historisch, sozial, kulturell und religiös sehr viele Gemeinsamkeiten mit der Türkei haben, für grosses Ansehen bei den Völkern und Oberhäuptern gesorgt.

Am 20. April 1931 beritt Atatürk zum ersten Mal Anatolien und sagte in einer Rede „Friede zu Hause, Friede im Land“, diese Worte wurden später zum Grundprinzip der Außenpolitik der damaligen Republik Türkei.

Heute ist "Friede zu Hause, Frieden in der Welt" die Grundlage unserer Innenpolitik und unserer Außenpolitik. Diese Worte sind nicht nur eine Überzeugung, sondern auch eine höhere Gesetzes-Regel. Frieden im Land und das Prinzip des Friedens in der Welt, haben einerseits den Frieden und die Ruhe im Land und andererseits den internationalen Frieden und Sicherheit als Ziel.

Unsere Welt durchläuft einen umfassenden Prozess der Veränderung und Transformation. In diesem Prozess werden globale Zusammenbrüche in der politischen und wirtschaftlichen Sphäre erlebt, und die das Machtgleichgewicht staendig verändert. Das eurasische Gebiet, in der die Auswirkungen der Veränderungsprozesse und die Reflexionen der Krisen intensiv spürbar sind und wir als Land im Zentrum dieses Gebietes stehen in einem Prozess, in der die geopolitische Gleichung umformuliert wird und somit vor schwierigen Herausforderungen. Steht die Türkische Republik ist jedoch ein standhaftes Land. Trotz der Instabilität um uns herum, der Gewalt und der Terrorspirale, befinden wir uns an einer äußerst schwierigen humanitären, politischen und wirtschaftlichen Region. Trotz all dieser negativen Aussichten zeigt die Türkei Standhaftigkeit und geht entscheidend auf ihre Ziele zu.

Unser Land steht als "Unternehmer und menschliche Annäherung" in der Außenpolitik im Mittelpunkt, sowohl in Bezug auf die Anforderungen des Zeitalters und den zunehmenden Möglichkeiten und Fähigkeiten der politischen und wirtschaftlichen Bereiche, Außenpolitik, als auch "Unternehmer und menschliche Annäherung".

Wir nennen es unternehmerische Außenpolitik, weil es eine Politik ist, die Entwicklung, Frieden und Realismus rational, kreativ, effektiv verwirklicht und nicht zögert, Initiativen zu ergreifen.

Wir nennen es die Außenpolitik der Menschheit, weil; die Menschheit als Ganzes zu sehen ist. Es betrachtet die Politik, als jene Politik, die im Dienst der Menschheit stehen muss und hat als Ziel dem Frieden, der Sicherheit und um das Wohlergehen der Menschheit auch in ihrem eigenen Land zu dienen, daher wird die Politik auf der Grundlage einer gewissenhaften nationalen Kultur durchgeführt. Wir strecken unsere Hand zu allen unterdrückten Menschen in der Welt aus.

Die Türkei steht im Bereich der humanitären Hilfe an erster Stelle auf der Welt. Unser Land hat 2017 humanitäre Hilfen in Höhe von 8,06 Milliarden US-Dollar bereitgestellt. Wir bieten Schutz für die höchste Anzahl von Asylsuchenden in der Welt. Die große Bandbreite unserer geografischen, politischen und wirtschaftlichen Vision bietet unserem Land große Vorteile. Die Türkei ist heute Mitglied in der NATO, im Europarat, der OECD, des G20, des OIC, des MIC, des CIA. Weiterhin ist Mitglied beim Türkischen Rat und bei die Türkei vielen verschiedenen anderen internationalen Organisationen, die verschiedene Kontinente repräsentierten.

Die Türkei bildet in der Euro-Atlantischen Sicherheits- und der nationalen Verteidigungspolitik der NATO einen wichtigen Grundstein. Unser Land spielt eine führende Rolle in der Anpassung der Allianz im Kontext aktueller Bedrohungen, insbesondere im Kampf gegen den Terrorismus.

Die EU-Mitgliedschaft ist ein strategisches außenpolitisches Ziel für unser Land. Unsere EU-Beziehungen sind multidimensional und tief verwurzelt. Wir priorisieren die Wideraufnahme in die Zollunion, die bei den EU-Beitrittsverhandlungen, die 2005 mit dem Ziel der EU-Mitgliedschaft begannen, jetzt mit der Einrichtung neuer Kapitel fortzusetzen beabsichtigt.

Die EU ist der größte Handelspartner der Türkei. Daher wird die Aktualisierung der Zollunion für die Türkei und den EU-Ländern von Vorteil sein.

In diesem Zusammenhang ist Österreich ein wichtiger Handelspartner der Türkei. Im Jahr 2017 überschritt unser Handelsvolumen 2,5 Milliarden US-Dollar. Im August dieses Jahres stieg unser gemeinsamer Handel um 7,2% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Wir hoffen, dass dieser Aufwärtstrend in Zukunft zunehmen wird.

Investitionsbeziehungen mit Österreich sind ebenfalls wichtig. Österreich ist derzeit das immernoch dritte Land mit den meisten Direktinvestitionen in unserem Land. Zwischen 2002 und 2017 betrugen die Investitionen der österreichischen Firmen in unserem Land 10 Milliarden und 64 Millionen. In Österreich sind 6400 türkische Unternehmen in verschiedenen Größen tätig. Die direkten Kapitalinvestitionen der türkischen Firmen erreichten 452 Millionen Dollar. Türkische Geschäftskreise sind an Investitionen in Österreich interessiert.
Als am schnellsten wachsende und dynamischste Wirtschaftsaktivität der Welt, ist der Tourismus, in Bezug auf die wirtschaftliche und kulturelle Kommunikation zwischen unseren Ländern, sehr wertvoll. Ab August dieses Jahres kamen mehr als 260 Tausend österreichische Touristen in unser Land. Dies entspricht einer Steigerung von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Wir hoffen, dass sich dieser positive Trend auch in Zukunft fortsetzen wird.

Laut Anweisung unseres Kulturministers arbeiten österreichische Archäologen weiter an Ausgrabungen in Efes. Natürlich legen wir auch Wert auf die Beziehungen zu Österreich in den Bereichen Kultur und Bildung.

Das Jahr 2021 wurde zum "gegenseitigem türkisch österreichischen Kulturjahr“ erklärt. Das zum ersten Mal zwischen unserem Land und Österreich ein Kulturjahr gefeiert wird ist in diesem Rahmen wichtig für die gegenseitigen Beziehungen.

Im Einklang mit den sich ausweitenden Horizonten unserer Außenpolitik und infolge unserer Öffnungspolitik in Afrika, im asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika und Karibik, stieg die Zahl von externen Repräsentanten, von 163 im Jahre 2002 auf 240 Diplomatische Vertretungen. Es ist geplant, diese Zahl bald auf 269 zu erhöhen. Die Türkei befindet sich bei den Laendern, die das größte diplomatische Netzwerk haben, auf der Welt an fünfter Stelle auf den Welt.

Mit der Überlegung in der Diplomatie „du kannst an einem Ort nicht vertreten werden, wenn du selbst nicht hingehst“ erreichen wir alle Teile der Welt und bringen unseren im Ausland lebenden Bürgern und türkischstämmigen Bürgern schnellere und qualifiziertere Dienstleistungen.

Unsere Fußspuren im Felde der Diplomatie, die in jeder Ecke der Welt spürbar ist, beginnt auch in der Wirtschaft Früchte zu tragen.

Die Türkei ist derzeit in Bezug auf das informelle Verbrauchssozialindex weltweit an 17. Stelle, laut Kaufkraftparität an der 14. Wirtschaftsreihe. Wir sind die sechstgrößte Wirtschaftskraft in Europa. Die Türkei war im Jahr 2017 mit einer 7,4% jährlicher Wachstumsrate das am schnellsten wachsende Land unter den G20-Staaten. Im ersten Quartal 2018 war das Land mit einer Wachstumsrate von 5,2%, das am schnellsten wachsende unter den OECD-Ländern, und auch das zweite Land unter den G20-Ländern.
Die Türkei ist heute, im Bezug auf İnvestitionen, eines der sichersten Länder. Der Nettowert der ausländischen Direktinvestitionen der Türkei im Ausland hat 42 Milliarden Dollar überschritten, davon mehr als die Hälfte in Europa. Doch auch im Mittleren Osten, Amerika, Karibik, Ozeanien, Asien und Afrika werden İnvestitionen getaetigt.

Unter unserem neuen System der Präsidialverwaltung arbeiten wir weiterhin daran unsere Ziele für 2023, insbesondere unter die Reihe der zehn grössten Volkswırtschaften einzutreten und natürlich auch die Ziele für 2053 und 2071, zu verwirklichen.

Die Türkei, als ein Land, dass das politische System der Praesidialverwaltung adaptiert hat, arbeitet auf folgende Prinzipien hin:
• der Schutz der Menschenwürde,
• die Stärkung der Menschenrechte und Freiheiten,
• die Garantie aller Rechte auf der Grundlage des Staatsbürgerschaftsrechts unserer Bürger,
• der Schutz des Prinzips der Kräftetrennung
• die unantastbare Rechtsstaatlichkeit
Somit erreicht das Land das Niveau der zeitgenössischen Zivilisationen.
Sicher haben wir viel mehr zum Erzählen und vieles zu sagen. Ich muss jedoch die begrenzte Zeit berücksichtigen.

Ich möchte meine Rede mit den Worten Mustafa Kemal Atatürk's, Gründer der Republik Türkei, beenden:
"Wir haben die Republik gegründet, ihr werdet sie am Leben erhalten und voranbringen".

Alles Gute zum Nationaltag

Atatürk

Pazartesi - Cuma

08:30 - 16:30

Vatandaşlarımız için müracaat saatleri 8:30 - 12:00 arasındadır. İşlemler için www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu almanız gerekmektedir. Başkonsolosluğumuza 13:30 -16:30 saatleri arasında telefonla ulaşabilirsiniz. Hukuk Danışmanımız Pazartesi ve Çarşamba günleri 09:00 - 11:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Başkonsolosluğumuza toplu taşıma ile ulaşım: - 13 numaralı otobüsle Bahnhof durağı - Trenle Wolfurt durağı
1.1.2020 Yılbaşı
6.1.2021 Avusturya Dini Tatili
5.4.2021 Paskalya
13.5.2021 Avusturya Dini Tatili
24.5.2021 Avusturya Dini Tatili
3.6.2021 Avusturya Dini Tatili
20.7.2021 Kurban Bayramı 1. Günü
26.10.2021 Avusturya Milli Günü
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Avusturya Dini Tatili
8.12.2021 Avusturya Dini Tatili

+43 720 115890, +90 312 292 29 29