KONSOLOSLUK İŞLEMLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER, 5.2.2019

***Her işlem için mutlaka “WWW.KONSOLOSLUK.GOV.TR” internet adresinden randevu alınması gerekmektedir. Randevu sadece internetten alınmaktadır. Telefonla randevu verilememektedir.

Başkonsolosluğumuzun telefon numarası 05574/42083 olup, telefonlara sabah 08.30-13.30 saatleri arasında santral tarafından cevap verilmekte ancak işlemler hakkında bilgi alabilmeleri için 13.30’dan sonra aramaları için yönlendirme yapılmaktadır. 13.30-16.30 saatleri arasında da sesli yanıt sisteminin yönlendireceği ilgili numaraları tuşlayarak doğrudan ilgili memurumuzla görüşebilirsiniz. Bununla birlikte, 7 Gün- 24 Saat “Konsolosluk Çağrı Merkezi”ni 0090 312 292 2929 telefon numarasından arayabilirsiniz.

VEKALETNAME VE NOTER İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER;

-
Nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya pasaportun aslı

-
Vekaletname verilecek kişinin “T.C. Kimlik numarası”

-
Okuma yazma bilmeyenlerin
mutlaka 2 şahit getirmesi gerekmektedir. Şahitlerin hiçbir akrabalık bağı olmaması şartı bulunmaktadır.

-
Tapu işlemleri ile ilgili vekaletnamelerden ve yazdırmak istediğiniz vekaletin içeriğine göre diğer vekaletnamelerden de 2 adet fotoğraf talep edilebilmektedir.

BOŞANMA TANIMA VE TENFİZİ İÇİN GEREKLİ BELGELER;

-
Boşanma kararının aslı (orginaler Beschluss)

-
Kesinleşme mührü (Rechtskräftig)

-
Boşanma kararının yeminli tercümanda Türkçe’ye tercümesi

-
İkamet Belgesi (Meldezettel)

-
Pasaport ve nüfus cüzdanı/mavi kart

-
Taraflardan biri yabancı ülke vatandaşıysa ve Türk kökenli değilse yabancı ülke pasaportunun

yeminli tercümanda Türkçe’ye tercümesi gerekmektedir.

PASAPORT İÇİN GEREKLİ BELGELER;

-
Pasaport

-
Nüfus cüzdanı

-
1 adet BEYAZ arka fonlu
biyometrik fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)

-
Okula giden çocuklar için öğrenci belgesi (Schulbesteitigung) getirmeniz halinde sadece cüzdan bedeli alınmaktadır.

-
18 yaşından küçük çocukların pasaport başvurularında mutlaka ÇOCUK- ANNE ve BABA’nın birlikte gelmeleri

gerekmektedir.

-
Yeni pasaportun Başkonsolosluğumuza ulaştığına dair e-mail aldığınızda 08.30-12.00 saatleri arasında randevusuz olarak gelebilirsiniz. Gelirken mutlaka eski pasaportunuzu da getirmeniz gerekmektedir.

KİMLİK KARTI (NÜFUS CÜZDANI) DEĞİŞİMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER;

-
Eski nüfus cüzdanı veya kimlik kartı

-
1 adet BEYAZ arka fonlu
biyometrik fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)

-
15 yaşından büyüklerin bizzat başvurması gerekmektedir.

TEBLİGAT İÇİN GEREKLİ BELGELER;

-
Kimlik veya pasaportun aslı

-
14 Euro harç bedeli

-
Şahsen başvurmanız gerekmektedir.

DOĞUM KAYDINDA GEREKLİ BELGELER;

-Çocuğun çok dilli Doğum Belgesinin aslı (internationale Geburtsurkunde)

Çocuk evlilik içinde ve evlendikten en az 300 gün sonra dünyaya geldiyse anne veya babadan birinin gelmesi yeterlidir.

-Çocuk anne veya babadan Avusturya vatandaşlığını kazandıysa vatandaşlık belgesini de getirmeniz gerekmektedir. (Staatsbürgerschaftsnachweis)

-Anne veya babadan biri yabancı ülke vatandaşıysa ve Türk kökenli değilse çok dilli doğum belgesi ve pasaportu da gerekmektedir.

EVLENME EHLİYET BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER;

-
Evlenecek tarafların ikisinin de başvurması zorunludur.

-Taraflardan biri yabancı ülke vatandaşıysa (örneğin; Avusturya) belediyeden “Medeni Hal Belgesi” getirmesi gerekmektedir.(Standesamt’tan Teilauszug)


Taraflardan biri yabancı ülke vatandaşıysa ve Türk kökenli değilse çok dilli doğum belgesi ve pasaportu da gerekmektedir.

EVLENME BİLDİRİMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER;

-
Çok dilli Evlenme Belgesinin aslı (internationale Heiratsurkunde)

Eşlerden birinin başvurması yeterlidir. Ancak aynı gün kimlik kartı değişimi de yapılacaksa, bizzat başvuru gereklidir.

MAVİ KART BİLDİRİMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER;

-Mavi kart kütüğüne sadece Türk vatandaşlığından çıktıktan sonra yapılacak durum değişiklikleri bildirilmektedir.

-EVLİLİK BİLDİRİMİ İÇİN;

Çok dilli evlenme belgesinin aslı(orginale internationale Heiratsurkunde)

-
DOĞUM KAYDI İÇİN;

Çocuğun çok dilli doğum belgesinin aslı(orginale internationale Geburtsurkunde)

-
ÖLÜM BİLDİRİMİ İÇİN;

Çok dilli ölüm belgesinin aslı (orginale internationale Sterbeurkunde)

VATANDAŞLIKTAN ÇIKIŞ İÇİN GEREKLİ BELGELER;

-Türk vatandaşlığına başvurmadan önce anne veya babayla Avusturya vatandaşlığını aldıysanız mutlaka Vatandaşlık Belgesi ile başvurmanız gerekmektedir. (Verleihung der Staatsbürgerschaft)

-Avusturya vatandaşlığına yeni başvurup Türk vatandaşlığından izinle çıkacaksanız Avusturya makamlarından aldığınız Garanti Belgesi gereklidir. (Zusicherung der Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft)

VİZE İÇİN GEREKLİ BELGELER;

www.konsolosluk.gov.tradresi üzerinden randevu alınması zorunludur.

-Pasaport

-
1 adet fotoğraf

-
Gelir belgesi

-
Uçak bileti rezervasyonu

-
Otel rezervasyonu veya Türkiye’de yanında kalacağı kişiden noter tasdikli davetiye

-
İkamet belgesi

Vize harcı:

Tek giriş: 60 Euro

Çok giriş: 190 Euro

E-vize: www.evisa.gov.tr

ASKERLİK ERTELEMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER;

1.Pasaport

2.Nüfus cüzdanı

3.Avusturya vize kartı (veya çalışma-oturma izni)

4.Çalışma belgesi (Arbeitsbestaetigung) veya ikamet belgesi (Meldebesätigung) veya Krankenkassa’dan sigorta dökümü

(işveren vatandaşlar için işyeri ruhsatı ( Gewerbeschein)

NOT: Tüm belgelerin aslının ibrazı ve 1’er adet fotokopisi gerekmektedir.

-
İlk defa askerlik ertelemesi yaptıracak vatandaşlarımızın ayrıca 2 adet fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş) getirmeleri gerekmektedir.

-
İkinci veya sonraki ertelemeler için fotoğraf gerekmemektedir.

DÖVİZLE ASKERLİK İÇİN GEREKLİ BELGELER;

ÖNCELİKLE; https://dovizle.msb.gov.tr/ adlı internet sitesinden uzaktan eğitim tamamlanmalıdır.


1. Pasaport

2. Nüfus cüzdanı

3.Avusturya vize kartı (veya çalışma-oturma izni)

4. Krankenkassa’dan en az 1095 gün sigortalı çalışıldığını gösterir sigorta dökümü (Versicherungzeiten)

5. İkametgah belgesi (Meldebestaetigung)

6. 2 adet fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)
NOT: Tüm belgelerin aslının ibrazı ve 1’er adet fotokopisi gerekmektedir.

-
Dövizle askerlik bedeli 2.000 Euro’dur. (posta bedeli hariç)

-
Ödemenin yapılacağı yer Bregenz Başkonsolosluğu’dur.

ÇİFTE VATANDAŞLARIN ASKERLİK ERTELEMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER;

1.Nüfus cüzdanı

2.Avusturya pasaportu

3.Doğum belgesi(Geburtsurkunde)

4.2 adet vesikalık fotoğraf ( son 6 ay içinde çekilmiş)

5.Anne veya baba ile birlikte vatandaşlığa geçildiyse yemin töreninde verilen belgenin yeminli tercümanda tercümesi

(Verleihungsurkunde)

6.Anne veya baba Avusturya vatandaşı olduktan sonra doğanlardan –vatandaşlık belgesinin yeminli tercümanda tercümesi
(Staasbürgerschaft)

7.İkametgah Belgesi –yeminli tercümanda tercümesi- (Maeldebestaetigung)

NOT: Tüm belgelerin aslının ibrazı ve 1’er adet fotokopisi gerekmektedir.

-
Türkiye’de doğan ve 18 yaşından önce Avusturya’ya gelenlerin, Avusturya’ya
ilk geldikleri tarihi gösteren Meldebestaetigung’un tercümesi

-
Tercümeler Vorarlberg’deki yeminli tercümanlarda yapılmalıdır.

ÇİFTE VATANDAŞLARDAN ASKERLİK YAPANLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1) Nüfus cüzdanı

2) Avusturya pasaportu

3) Doğum belgesi(Geburtsurkunde)

4) 3 adet vesikalık fotoğraf

5) Anne veya baba ile birlikte vatandaşlığa geçildiyse yemin töreninde verilen belgenin yeminli tercümanda tercümesi

(Verleihungsurkunde)

6)Anne veya baba Avusturya vatandaşı olduktan sonra doğanlardan –vatandaşlık belgesinin yeminli tercümanda tercümesi
(Staasbürgerschaft)

7)İkametgah Belgesi –yeminli tercümanda tercümesi- (Maeldebestaetigung)

8) Avusturya’da askerlik yaptığınızı gösteren terhis belgesi (Entlassungsbestaetigung)
yeminli tercümanda tercümesi

- Sivil askerlik tezkeresi (9 aylık) de kabul edilmektedir.

NOT: Tüm belgelerin aslının ibrazı ve 2’şer adet fotokopisi gerekmektedir.


Pazartesi - Cuma

08:30 - 16:30

Vatandaşlarımız için müracaat saatleri 8:30 - 12:00 arasındadır. İşlemler için www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu almanız gerekmektedir. Başkonsolosluğumuza 13:30 -16:30 saatleri arasında telefonla ulaşabilirsiniz. Hukuk Danışmanımız Pazartesi ve Çarşamba günleri 09:00 - 11:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Başkonsolosluğumuza toplu taşıma ile ulaşım: - 13 numaralı otobüsle Bahnhof durağı - Trenle Wolfurt durağı
22.4.2019 Paskalya
1.5.2019 Avusturya Resmi Tatili
30.5.2019 Avusturya Dini Tatili
4.6.2019 Ramazan Bayramı 1. Gün
10.6.2019 Avusturya Dini Tatili
20.6.2019 Avusturya Dini Tatili
15.8.2019 Avusturya Dini Tatili
29.10.2019 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
1.11.2019 Avusturya Dini Tatili
25.12.2019 Noel
26.12.2019 Noel

+43 720 115890, +90 312 292 29 29