Askerlik, 21.3.2016

Yeni yasa ile birlikte, 1.000 Euro dövizle askerlik bedelinin peşin olarak ödenmesi gerekmektedir. Ancak, Askerlik Kanununa eklenen geçici 53. maddede bu konuya bazı istisnalar getirilmiştir. Getirilen istisnalarla birlikte, hangi yükümlünün ne kadar miktarda ödeme yaparak veya ödeme yapmasına gerek kalmadan dövizle askerlikten yararlanabileceği ile ilgili bilgiler aşağıda ayrıntılı olarak sunulmuştur:
a) 38 yaşını tamamlamamış ve daha önceki mevzuat çerçevesinde bir veya birden fazla taksit ödemesi yapanlar:

Bu yükümlülerin, daha evvelki mevzuata göre 5.112 veya 6.000 Euro üzerinden ödedikleri bir taksit tutarının bile 1.000 Euro'nun üzerinde olması nedeniyle, Başkonsolosluğumuza başvuruda bulunmalarına gerek bulunmamaktadır. Sözkonusu kişilerden, 1.000 Euro ve üzerinde ödeme yaptıkları tespit edilenler için kesin terhis veya askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılma işlemi yapılacaktır. Yapılan ödemelerin 1.000 Euro’nun üzerinde kalan bölümü iade edilmeyecektir.

b) 38 yaşını tamamlamamış ve daha önce hiç dövizle askerlik başvurusu yapmamış olanlar:

Bu kişiler, dövizle askerlik şartlarını haiz olmaları kaydıyla 1.000 Euro ödeyerek başvuruda bulunabilirler.

c) 38 yaşını tamamlamış ve daha önce dövizle askerlik başvurusunda bulunmuş ancak ödemelerini tamamlamadığı için dövizle askerlik kapsamı dışında bırakılanlar:

Daha evvelki mevzuata göre 5.112 veya 6.000 Avro üzerinden ödedikleri bir taksit tutarı bile 1.000 Euro'nun üzerinde olan bu kişiler, başvuru tarihi itibariyle dövizle askerlik şartlarını haiz olmaları kaydıyla, en geç 31 Aralık 2017 tarihine kadar başvuruda bulunmak suretiyle herhangi bir ödeme yapmadan dövizle askerlikten yararlanabilirler.

d) 38 yaşını tamamlamış ve daha önce hiç dövizle askerlik başvurusu yapmamış olanlar:

Bu kişiler, dövizle askerlik şartlarını haiz olmaları kaydıyla, en geç 31 Aralık 2017 tarihine kadar 1.000 Euro ödeyerek başvuruda bulunabilirler.

Askerlik Kanunu’nun Geçici 53. maddesi, yukarıda "c" ve "d" bentlerinde kayıtlı 38 yaşını doldurmuş ve hiç başvuru yapmamış ya da 38 yaşını doldurmuş ve ödemelerini tamamlamadığı için kapsam dışında bırakılmış yükümlülere, şartları haiz olmaları ve 31 Aralık 2017 tarihine kadar başvurmaları kaydıyla dövizle askerlikten yararlanma hakkı tanımaktadır.

Öte yandan, Geçici 43. madde ise, anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce her ne sebeple ve hangi aşamada olursa olsun dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar için dövizle askerlikten yararlanma hakkı tanımaktadır. Bu madde kapsamına giren vatandaşlarımızın ödemelerini 10.000 Avro’ya tamamlayarak Başkonsolosluğumuza başvurmaları gerekmektedir.

Pazartesi - Cuma

08:30 - 16:30

Vatandaşlarımız için müracaat saatleri 8:30 - 12:00 arasındadır. 12:00 den sonra sadece telefon ile başvurunuz.
22.4.2019 Paskalya
1.5.2019 Avusturya Resmi Tatili
30.5.2019 Avusturya Dini Tatili
4.6.2019 Ramazan Bayramı 1. Gün
10.6.2019 Avusturya Dini Tatili
20.6.2019 Avusturya Dini Tatili
15.8.2019 Avusturya Dini Tatili
29.10.2019 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
1.11.2019 Avusturya Dini Tatili
25.12.2019 Noel
26.12.2019 Noel