03.11.2017 Tarihinde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Nüfus Hizmetleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7039 Sayılı Kanunla 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa Eklenen Geçici Madde Hakkında Duyuru

Bregenz Başkonsolosluğu 09.01.2018

21.6.1934 tarihli ve 2525 sayılı Soyadı Kanunu’nun 3 üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadları il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla mahkeme kararı aranmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilecektir.

Müracaatın, Başkonsolosluğumuza yazılı dilekçeyle bizzat ilgili vatandaşımız tarafından veya değişiklik talebine yönelik bilgileri ihtiva eden vekâletnameyi ibraz eden vekili tarafından yapılması mümkündür. Alınan dilekçeler, incelenmek üzere, il ve ilçe idare kurullarına gönderilecektir.

Bu kanun kapsamında değerlendirilecek durumlar:

- 2525 sayılı Soyadı Kanunu’nda belirtilen, umumi edeplere uygun olmayan veya iğrenç ve gülünç olan soyadları

(Sadece soyadları değiştirilebilmektedir. İsimler için geçerli değildir!)


- Ad ve soyadındaki bilgilerde noktalama işaretinin eksik olması (Çığdem/Çiğdem vb.)

- Adında harf eksikliği bulunması (Memet/Mehmet vb.)


- Soyadındaki rakamların kaldırılarak yazı ile yazılması (3. , 1. Oğlu vb.)


- Ayrı yazılmış adların birleştirilmesi ya da bitişik şekilde yazılmış olan adların ayrı yazılması (Ayşe Gül/Ayşegül vb.)

Soyadını değiştiren erkek ise kendisi ile birlikte eş ve ergin olmayan çocuklarının, soyadını değiştiren kadın ise ergin olmayan evlilik dışı çocuklarının soyadları sistem tarafından değiştirilecektir.

Mavi Kartlılar Kütüğündeki ad ve soyadların düzeltilmesine ilişkin talepler bu kanunun kapsamı dışındadır.

Ad ve/veya soyadı değişikliğine ilişkin müracaatlar, 03.11.2019 tarihinde mesai bitimine kadar kabul edilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar ise işleme alınmayacaktır.

Saygıyla duyurulur.

T.C. Bregenz Başkonsolosluğu


Pazartesi - Cuma

08:30 - 16:30

Vatandaşlarımız için müracaat saatleri 8:30 - 12:00 arasındadır. 12:00 den sonra sadece telefon ile başvurunuz.
1.1.2018 Yılbaşı
2.4.2018 Paskalya
1.5.2018 Avusturya Resmi Tatili
10.5.2018 Avusturya Dini Tatili
21.5.2018 Avusturya Dini Tatili
31.5.2018 Avusturya Dini Tatili
15.6.2018 Ramazan Bayramı 1. Gün
15.8.2018 Avusturya Dini Tatili
21.8.2018 Kurban Bayramı 1. Gün
26.10.2018 Avusturya Cumhuriyet Bayramı
29.10.2018 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
1.11.2018 Avusturya Dini Tatili
25.12.2018 Noel
26.12.2018 Noel