Türkiye Cumhuriyeti

Bregenz Başkonsolosluğu

Başkonsolosun MesajıDeğerli Vatandaşlarımız,

12 Kasım 2013 tarihinde görevime başlamış bulunmaktayım. Aradan geçen iki aya yakın zaman zarfında eyalet Parlamento Başkanı, eyalet Valisi, Belediye başkanları ve Bakanlar dahil Bregenz, Dornbirn, Feldkirch ve Bludenz’deki yerel makamların yanı sıra, Vorarlberg Türk toplumunun seçkin üyeleri, Dernek ve Federasyon Başkanları ve STK temsilcileriyle bir dizi yoğun temaslarım oldu. Bu temaslar sırasında gerek Avusturya makamlarının gerek siz değerli vatandaşlarımızın şahsıma ve konsolosluk çalışanlarımıza gösterdikleri yakın ilgi ve teveccüh bizleri son derece mutlu kıldı. Ayrıca, eşim ve ben bu kısa sürede düzenlediğimiz ve/veya katıldığımız muhtelif etkinliklerde değerli vatandaşlarımız tarafından deyim yerindeyse bir sevgi halesiyle kuşatıldık. Sizlerden aldığımız bu güçle 2014 yılında konsolosluk hizmetlerinin kalitesini daha da yükseltmeyi, daha hızlı ve etkin hizmet sunabilmeyi amaçlıyoruz. Konsolosluğumuz her türlü sorununuzun hallinde sizlere destek olmaya devam edecektir.

Görev bölgemizde faaliyet gösteren kıymetli Dernek Başkanları ve STK temsilcilerinden beklentimiz, Türk toplumunun genelini ilgilendiren konularda dayanışma kültürü içinde ve Başkonsolosluğumuzla yakın istişare içinde hareket etmeleridir. Çocuklarımızın/gençlerimizin eğitimleri, meslek sahibi olmaları, Avusturya toplumu içinde daha saygın bir konuma yükselmeleri ve yerel siyasete daha aktif katılımlarının sağlanması için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Velilerimizden beklentimiz, çocuklarının eğitimine yatırım yapmaları, bu konuda daha bilinçli ve özenli olmaları, okul-aile birliği toplantılarına düzenli olarak katılmalarıdır. Şairin dediği gibi: Bizler birer yayız, çocuklarımız ise ok. Yayı ne kadar sıkı gerersek, evlatlarımız o kadar uzun menzillere uçarlar. Vorarlberg Türk toplumunun geleceğe güvenle bakabilmesinin teminatı çocuklarımızdır. Çocuklarımızın eğitim ve öğretimlerine yapacağımız yatırımın getirisi çok büyük olacaktır. Bu amaçla Başkonsolosluk olarak sizlere her türlü desteği sunmaya hazırız.

Göçmen vatandaşlarımızın, bulundukları ülkede refah içinde yaşayabilmeleri için o bölgeye uyum sağlamaları gerekmektedir. Uyum için öncelikli etken ise dile hakimiyettir. Çocuklarımızın entegrasyon sorunları yaşamadan, özgüven sahibi bireyler olabilmeleri öncelikle anadilimiz olan Türkçeye ve buna paralel olarak Almancaya hakimiyetle gerçekleşir. Türkçe anadili eğitimi, vatandaşlarımızın aynı zamanda Almancayı daha iyi öğrenmelerine de yardımcı olacaktır.

Bildiğiniz gibi, 2014 yılında göçmen vatandaşlarımızın Vorarlberg’e gelişinin 50. yıldönümü münasebetiyle gerek eyalet bünyesinde gerek Bodensee Festivali (2 Mayıs- 7 Haziran 2014) çerçevesinde muhtelif sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi planlanmaktadır. Yerel makamlarla yaptığımız temaslarda, bu çerçevede düzenlenecek etkinliklere katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu ifade etmekteyim. Değerli vatandaşlarımızdan da beklentim, bu yıl göçmenleri ilgilendiren konulara ve sorunlara kamuoyunun ilgisini çekebilmek bakımından bilhassa kültür-sanat faaliyetlerine ağırlık vermeleri, Avusturyalı konukları da bu etkinliklere davet etmeleri ve Türk misafirperverliğini göstermeleridir. Ulusları birbirine bağlayan ve en sağlam dostluk köprülerini kuran unsurların kültür- turizm ve sanat faaliyetleri olduğuna inanıyorum. Vatandaşlarımızın da bu bilinçle Başkonsolosluğumuzun düzenleyeceği (ya da düzenlenmesine katkıda bulunacağı) etkinliklere katılmaları bizleri fevkalade mutlu kılacaktır.

Yıl içinde değişik meslek gruplarından vatandaşlarımızı da bir araya getirmeyi ve hem kendi aralarında hem de yerel makamlarla bir sinerji oluşturmalarını öngörmekteyim. Bu amaçla, önümüzdeki dönemde önce avukatlarımızı/hukukçularımızı, daha sonra öğretmenlerimizi ve iş adamlarımızı Başkonsolosluk konutunda ağırlayarak kendilerini dinlemeyi, sorunlarını, beklentilerini, taleplerini değerlendirmeyi ve geleceğe yönelik düşüncelerini öğrenmeyi planlıyorum.

Bilindiği üzere, 2014 yılı içinde Başkonsolosluğumuzun yeni hizmet binasına taşınması söz konusudur. Enerjimizin ve mesaimizin kayda değer bir bölümünü bu amaca hasredeceğiz. Neticede, vatandaşlarımızın ihtiyacına daha iyi hizmet edebilecek, geniş, ferah, ulaşım imkanları kolay ve park sorunu bulunmayan bir binada hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız ileri bir aşamaya ulaşmış olup, yıl içinde değerli vatandaşlarımızı da gelişmeler hakkında peyderpey bilgilendireceğiz.

Keza, Ağustos ayı içinde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri dolayısıyla vatandaşlarımızın uygun bir mahalde 3 ya da azami 4 gün süreyle oy kullanmalarına imkan sağlayacak bir tertibat alınması için yerel makamlarla bilistişare çalışmalarımız devam etmekte olup, bu konudaki gelişmelerden de sizleri ayrıca bilgilendireceğiz.

Son olarak, konsolosluk hizmetleri bağlamında vatandaşlarımızın dikkatine sunmakta yarar gördüğüm bir iki hususu da ilave etmek istiyorum:

a) Vatandaşlarımızın yurt dışında oy kullanabilmelerini teminen bir an önce Konsolosluklarda “adres beyanı” yapmaları gerekmektedir. Adres beyanı yapıldığı takdirde, adınız seçmen kütüğüne geçirilmekte olup, seçime katılabilmeniz için seçmen kartınız gelecektir. Aileden bir kişinin adres beyanı yapması yeterlidir.

b) Ayrıca, vatandaşlarımızın 2013 yılında Türkiye’ye karayoluyla seyahat ederken yaşadıkları diğer bir sorun ise, pasaportlarının 10 yıldan eski olmasından kaynaklanmıştır. Bu yıl içerisinde 10 yıldan eski pasaport hamili olan vatandaşlarımıza aynı sorunu yaşamamaları için pasaportlarını mutlaka yenilemelerini tavsiye ederiz.

c) Öte yandan, Umre veya Hac ziyaretine gidecek olan vatandaşlarımıza ise mutlaka yeni tip pasaport almaları gerektiğini hatırlatırız.

d) Mavi Kartlar konusunda yapılan yasa değişikliği ile anne ve babası Avusturya vatandaşlığına geçtikten sonra doğan çocuklar anne ve babanın nüfus kütüğüne kaydedilebilmekte ve daha sonra da Mavi Kart alabilmektedir. Bilindiği üzere, Mavi Kart sahipleri, Türkiye’ye vize almadan seyahat edebilmektedir. Yaz döneminde Mavi Kartları değiştirme esnasında muhtemel yoğunluğu en aza indirmek bakımından vatandaşlarımızın şimdiden Başkonsolosluğumuza müracaat etmeleri tavsiye olunur.

Bu duygu ve düşüncelerle, Başkonsolosluğumuz ve mensupları adına yeni yılınızı en içten duygularla kutluyor, 2014’de sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler diliyorum.

Selam ve saygılarımla,

Cemal Erbay

T.C. Bregenz Başkonsolosu